Menu Zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-MODANI

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami prawa określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego modani dostępnego pod adresem www.e-modani.pl, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży i ich wykonania, rezerwacji towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną czy postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu modani,  jest BUTIK Izabela Targosz z siedzibą w Wadowicach, ul. Parkowa 29, NIP: 5521461410, REGON:120970263 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@e-modani.pl.

§. 2. DEFENICJE

 1. Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego modani, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający umowę sprzedaży w Sklepie,
 5. Sklep – Sklep Internetowy modani dostępny pod adresem internetowym www.e-modani.pl,
 6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. USŁUGI SKLEPU

 1. Sklep internetowy MODANI prowadzi internetową sprzedaż towarów, świadczy usługi drogą elektroniczną a także prowadzi Newsletter i umożliwia wystawianie opinii o produktach i usługach przez Użytkowników serwisu www.e-modani.pl. Sklep internetowy umożliwia również założenie Indywidualnego Konta Klienta przez Użytkownika.
 2. Zasady zawierania umów sprzedaży i rezerwacji zostały opisane w szczególności § 6-9.
 3. Usługa „Newsletter” polega na wysyłaniu do Klientów wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe o nowościach, akcjach promocyjnych, rabatach, ofercie Sklepu, itp.
 4. Aby zapisać się do „Newslettera” konieczne jest podanie przez adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną a także zgody na używanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do przesyłania informacji handlowych. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji „Newslettera” podając adres e-mail, który ma być wyłączony z usługi. Można tego dokonać za pośrednictwem formularz kontaktowego lub w panelu użytkownika.

§. 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MODANI

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. jedna z przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer wersji 9 lub nowszej
  2. włączona obsługa mechanizmów JavaScript
  3. aktywny adres e-mail
 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu modani wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klienta powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, w której znajduje się m.in. obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych. .

§. 5. REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie https://e-modani/moje-konto/
 3. Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta poprzez wybór odpowiedniej opcji, dostępnej po zalogowaniu lub zgłaszając chęć usunięcia Konta Klienta na adres kontakt@e-modani.pl. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu ostatnich 3 miesięcy od ostatniej aktywności.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 8.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.

§. 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż odzieży wierzchniej oraz innych towarów prezentowanych na stronach sklepu modani.
 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie produkty robione są ręcznie dlatego zakupiony produkt może odbiegać od zdjęć prezentowanych na stronach Sklepu. Nie ma dwóch identycznych produktów.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa), chyba że zostanie wcześniej wycofana przed akceptacją Sprzedawcy. Na złożenie zamówienia składa się:
  1. wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybranie sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowanie do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klienta zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  6. kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP”.
 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji zamówienia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 8. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
 9. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 lit. c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 10. W przypadku oferty obejmującej wykonanie towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, np. obrączki ślubne, cena i inne warunki umowy mogą być ustalane indywidualnie.
 11. Sprzedawca może w każdym czasie przed wykonaniem umowy sprzedaży dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 6 lit. g.

   

§. 7. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. w takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem oraz są przekreślone. produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka, ale można dodać taki produkt do listy życzeń.

§. 8. NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§. 9. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. „za pobraniem” spedytorowi poczty polskiej w miejscu dostawy,
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek sklepu modani lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Przelewy24.pl) w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  3. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 3. Modani zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez przelewy24.pl jako agenta rozliczeniowego.

§. 10. DOSTAWA

 1. Termin dostawy towaru wynosi 14 dni roboczych, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku płatności przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem termin zaczyna biec od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty gotówką przy dostawie kurierem lub gotówką przy odbiorze osobistym termin zaczyna biec od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku oferty obejmującej wykonanie towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, np. rozmiar, wzór, kolor itp. termin dostawy może zostać ustalony indywidualnie.
 3. Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu. 
 4. Koszt dostarczenia towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się z umową.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej spisania protokołu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.

§. 11. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy Modani 34-100 Wadowice, ul. Parkowa 29.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@modani.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy modani ul. Lwowska 21, 34-100 Wadowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy takie jak opłaty związane z zapakowaniem towaru i jego wysyłką. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nichw sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do wybranego sklepu Medicine. Klient uprawniony jest do zwrotu towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych na liście tych sklepów udostępnionej przez Sklep w linku poniżej.

§. 12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 2. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 13. REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 24 miesiące liczone od daty odebrania towaru.
 3. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni.
 6. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres sklepu: modani ul. Lwowska 21, 34-100 Wadowice, z dopiskiem: „Reklamacja emodani”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

§. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.