Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MODANI przywiązuje nie tylko ogromną wagę do jakości oferowanych przez siebie produktów i sposobu obsługi klienta ale także do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z serwisu e-modani.pl.

Głównym celem niniejszej Polityki Prywatności, jest przybliżenie Państwu sposobu ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez serwis e-modani.pl, wyjaśnienie zasad ochrony tychże danych osobowych oraz prezentacja informacji dotyczących Administratora Danych Osobowych, podstaw prawnych, celów i zakresu przetwarzanych danych a także uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników sklepu on-line e-modani.pl jest BUTIK Izabela Targosz z siedzibą w Wadowicach, ul. Parkowa 29, NIP: 5521461410, REGON:120970263 zwany dalej Administratorem.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników strony posiadających konto Użytkownika (Indywidualne Konto Klienta), jak również Użytkowników nie zalogowanych w serwisie będą przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego wykonania umowy, w ramach prowadzonego przez Administratora sklepu on-line za pośrednictwem strony www.e-modani.pl w tym do rejestracji w serwisie, prowadzenia konta użytkownika, obsługi klienta, zawarcia umowy, dokonywania płatności, dostarczania produktów i korzystania z prawnie zagwarantowanych uprawnień Użytkowników strony w postaci zwrotów towaru, reklamacji czy odstąpienia od umowy(podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit b. RODO -przetwarzanie w związku z treścią zawartej umowy).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu rejestracji konta, obsługi klienta, dokonaniu płatności, zamówienia i dostarczenia towarów oferowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) w tym informacji o nowych usługach, dostępności produktów oraz o akcjach promocyjnych i rabatach, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. przetwarzanie danych na podstawie zgody Użytkownika. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na dokonanie zakupów, rejestracje w sklepie, etc.

Podstawę przetwarzania danych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający m.in. na dochodzeniu roszczeń.

3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO KONTA KLIENTA

a) Imię
b) nazwisko
c) ulica
d) miasto
e) numer telefonu
f) adres email
g) data urodzenia

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu utworzenia Indywidualnego Konta Klienta. Na indywidualnym koncie klienta znajdują się ponadto informacje o historiach transakcji i zamówień, dokonanych rezerwacjach, danych kontaktowych Użytkowników. Konto użytkownika może być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

a) imię
b) nazwisko
c) ulica
d) miasto
e) numer telefonu
f) adres email
g) kod pocztowy
h) numer NIP ( w przypadku żądania przez przedsiębiorcę wystawienia faktury za zakupione towary)

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania i obsługi zamówienia w sklepie internetowym. Dane podane przy zamówieniu mogą być wykorzystywane przez Administratora w jego prawnie uzasadnionych interesach np. w celu dochodzenia roszczeń.

REKLAMACJE

W przypadku zgłoszenia zwrotów czy reklamacji, Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w takim samym zakresie jak w przypadku złożenia zamówienia.

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

a) adres e-mail

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania subskrypcji newslettera. Twoja zgoda w tym zakresie może być odwołana w dowolnym momencie poprzez odznaczenie checkboxa w panelu użytkownika znajdującym się na stronie internetowej, bądź poprzez kontakt z Administratorem.

4. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów, w celu realizacji zamówień, dostarczania towaru, a także w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji elektronicznej, obsługi księgowej oraz obsługi płatności internetowych Administratora. Dane osobowe Użytkowników w postaci adresu e-mail mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie prowadzenia przez te podmioty działań marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody na taką formę kontaktu) na rzecz Administratora.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych swoich użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do żadnej innej organizacji międzynarodowej.

Z każdym podmiotem, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych swoich klientów, podpisana została stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wyjątek stanowi jedynie POCZTA POLSKA, która przetwarza dane osobowe na podstawie m.in. ustawy Prawo Pocztowe.

5. OKRES PRZEZ JAKI DANE ADRESOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora do czasu usunięcia konta Użytkownika. Po tym okresie Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z jego prawnie zagwarantowanych uprawnień. W przypadku dokonania zamówienia bez zalogowania w serwisie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie przez czas obsługi zamówienia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Wszelkie dokumenty księgowe (faktury) będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat.

6. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody m.in. na prowadzenie marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uzyskania nieodpłatnej kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

7. PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane w celach profilowania.

8. KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres email: kontakt@modani.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.e-modani.pl

Na wszystkie Państwa zapytania postaramy się odpowiedzieć w najszybszym możliwym terminie.

PLIKI COOKIES

Korzystanie ze strony www.e-modani.pl wiąże się używaniem przez serwis plików „cookies”. Pliki te zapisywane są w pamięci komputera, telefonu, tabletu podczas korzystania ze stron www w internecie. Pliki te służą optymalizacji procesów w internecie, analizy stron www, efektywności reklam i identyfikacji użytkowników korzystających z usług jak również pliki te gromadzą dane na temat aktywności Użytkownika strony w sieci. Pliki te gromadzone są w urządzeniach Użytkownika strony przez tymczasowy okres, mogą być również usunięte przez Użytkownika z poziomu ustawień parametrów przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez użytkownika. Jeśli nie chcesz, żeby wykorzystywane przez Ciebie urządzenia gromadziły pliki cookies prosimy o wyłącznie opcji ich gromadzenia z poziomu przeglądarki internetowej. Zgodnie z treścią art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004r. (z późniejszymi zmianami) każdy użytkownik strony www.e-modani.pl informowany jest o wykorzystywaniu przez ten serwis plików cookies.

PRZEKIEROWANIE DO PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA STRONIE WWW.E-MODANI.PL

Na stronie internetowej sklepu internetowego www.e-modani.pl znajdują się grafiki portali społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Rozwiązanie to stanowi przekierowanie na profile marki MODANI w mediach społecznościowych. Grafiki te nie stanowią wtyczek i służą ułatwieniu komunikacji użytkowników sklepu on-line z Administratorem.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-MODANI.PL PROSIMY O KONTAKT MAILOWY NA ADRES kontakt@modani.pl